Eredeti orosz vodka

KAZNACHEYSKAYA

Eredeti orosz vodka

3 299
Ft/üveg
4 712,86
Ft/liter

40% alkoholtartalom, 0,7 liter

34873