Eredeti orosz vodka

KAZNACHEYSKAYA

Eredeti orosz vodka

2 899
Ft/üveg
4 141,43
Ft/liter

40% alkoholtartalom, 0,7 liter

34873